Připravujeme

Teplotně stabilizovaný FBG filtr / vlnový normál

Vývojový team společnosti NETWORK GROUP, s.r.o. se kontinuálně věnuje návrhu a vývoji nových optovláknových prvků, které budeme postupně uvádět na trh pro komerční prodej. Výhodou těchto zařízení je cenová dostupnost při zachování excelentní přesnosti, což dělá tyto produkty atraktivními v prostřední výzkumných institucí, vysokých škol i R&D center soukromých firem.

V současné době budeme uvádět na trh teplotně stabilizovaný FBG filtr. Jedná se o autonomní elektronické zařízení, které díky vlastní řídící elektronice umožňuje teplotně stabilizovat implementovanou FBG mřížku s přesností na 1 pm, i při změnách okolní teploty. Centrální vlnovou délku bude možné měnit v rozsahu 300 pm připojením filtru k PC pomocí USB portu.

Zařízení je momentálně ve výrobě a bude k dispozici do konce roku 2017.